ĐỒNG HỒ PHÙ ĐIÊU NGHỆ THUẬT ĐẮP NỔI

ĐỒNG HỒ PHÙ ĐIÊU NGHỆ THUẬT ĐẮP NỔI - TRANH ĐỒNG HỒ ĐẮP NỔI NGHỆ THUẬT là sản phẩm của bàn tay thủ công của nghệ nhân Việt Nam tạo nên những sản phẩm ốp nổi nhũ vàng vô cùng sắc sảo. Tranh đồng hồ phù điêu với nhiều hình ảnh về tôn giáo, phong thủy cũng như các chữ viết thư pháp được đúc thành tượng nhũ vàng kim. Mỗi sản phẩm đồng hồ phù điêu cho thấy sự đa dạng và sự khéo tay của các nghệ nhân Việt.

------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------